Župa Velike Gospe Rožat

Objavljeno u Župa i Župna crkva

Župa Velike Gospe u Rožatu je najstarija crkvena zajednica Rijeke dubrovačke. Početke joj možemo datirati u vrijeme između 1295. i 1321. g. Naime, u Rožatu djeluje bratovština sv. Marije i posjeduje jednu od starijih matrikula u Hrvata iz 1321. g. To nam govori o postojanju organizirane crkvene zajednice.

Benediktinci su, dok su bili u Rožatu (1119.-1295.), pastorizirali naselja na čitavom području od Brgata, te duž rijeke Omble prema Primorju. Iza njihova prelaska na Lokrum, Rijeka je dubrovačka ostala bez svećenika, Republika određuje svećenika, koji će okupljati vjernike u crkvama sv. Stjepana u Sustjepanu i u Gospinoj crkvi u Rožatu.

U 18 st. naselje se na ušću Omble povećalo, te je došlo do odvajanja zapadnog dijela župe (Mokošica) od župe u Rožatu. Tako su od 1769. u Rijeci dvije župe.

Gradnjom naselja između Rožata i Mokošice, tj. Nove Mokošice (iza 1970.), župa se višestruko povećala i bilo je potrebno ustanoviti i treći pastoralni centar, koji je povjeren salezijancima 1997. g.

Od tri župe uz Omblu prostorno je najveća župa u Rožatu. Pripadaju joj naselja: novo naselje «Naš Dom», te staro naselje Dračevo selo, zatim Prijevor, Čajkovići, Komolac, Čajkovica, Šumet i Knežica. Župa danas broji oko 800 domaćinstava sa blizu 3000 duša, od kojih je oko 85 % katoličke vjere.

Škola je na području župe sv. Obitelji u Novoj Mokošici, dok dio đaka ide u grušku školu. Srednje su škole u Dubrovniku.

U župi postoje groblje uz župnu crkvu u Rožatu, te uz crkvu Duha Svetoga u Komolcu i u Knežici uz crkvu sv. Kuzme i Damjana.

Župna crkva je na brijegu iznad naselja Rožat. Prvi put je spomenuta 1123., a Sabino Gundulić je dariva benediktincima. Prvotno zdanje je proširivano i obnavljano do velikog potresa 1667., kada je sasvim propalo. Iza potresa gradi se nova crkva. Zvonik je sagrađen 1894. g. Četiri zvona, ukupne težine od 615 kg, nabavljena su, postavljena i blagoslovljena 1923. g. Crkva je ponovno 1930. temeljito obnovljena. Makar se u crkvu stalno ulagalo, zbog potresa, zbog granata u invaziji 1991, ali i zbog ˝zuba vremena˝, crkvu je trebalo ponovno obnoviti. Obnovljena je i uređena, te su i zvona elektrificirana 2004. g.

Druge crkve i kapele:

- crkva Pohođenja Marijina je samostanska crkva iz 16. st.

- sv. Nikola, biskup u Dračevu Selu je iz 16. st. s kasnije nadozidanim trijemom.

- Sveti Duh iz 11. st. u Komolcu s grobljem.

- Presv. Trojstvo u Šumetu (nekoć kapelanija), obnovljena.

- sv. Martin na groblju,

SV. MARTIN ŠUMET
Mjesto se zvalo Juncetum, što znači rogoz, šaš ili trstika. Crkvište Sv. Martina bilo je izgrađeno 1100. Godine 1211. u Šumetu je izgrađena crkva sv. Vida, srušena početkom 20. stoljeća kad se gradila željeznička pruga do Gruža. Obitelji Đurđević i Stulli imale su tamo svoje ljetnikovce. Danas Šumet štiva sv. Kuzmu i Damjana po crkvi u Knežici, izgrađenoj na mjestu stare iz 1365. koja pripada župi Velike Gospe u Rožatu. U 15. stoljeću preko područja Šumeta projektiran je i izgrađen vodovod kojim se Dubrovnik napajao pitkom vodom. Vodovod je i dalje u funkciji, te voda slobodnim padom i dalje dotiče u Onofrijevu česmu u Starom Gradu. Šumet su tijekom Domovinskog rata okupirali, spalili i opljačkali pripadnici JNA te dragovoljci i pripadnici teritorijalnih postrojbi iz Trebinja i Crne Gore.

https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umet_%28Dubrovnik%29

Prema prijepisu iz XVIII vijeka poznata je i povelja dukljanskog kralja Bodina, kojom on poklanja benediktinskom samostanu na Lokrumu crkvu Sv. Martina u Šumetu. Datirana je sa 1100. godinom, a T. Smičiklas dodaje još i "prije l. rujna", na osnovu pomenute u povelji osme indikcije.
Pored ovog prijepisa u Zibaldonu (sveska III, 209), ima još nekoliko prijepisa ove isprave, koji se međusobno poklapaju, što upućuje na to da su se prepisivači služili istim predloškom, vjerujemo originalom, koji nije dostupan.
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/duklja/dukljanska_drzava_i_povelje_dukljanskih_vladara_b_sekularac.htmlViše:

HISTORIJSKI ZBORNIK XV 1962. str. 317-324.
http://www.historiografija.hr/hz/1962/HZ_15_21_KAMPUS.pdf

- sv. Kuzma i Damjan iz 1365. u Knežici.

Napuštene crkvice i kapele:

- sv. Petar u Čajkovićima.

- sv. Mihovil povrh Čajkovice, prije 1366. g.

- sv. Tripun u Ogarićima iz 16. st. ali se starija spominje 1272. g.

- Male Gospe u Komolcu.

KAPELA MALE GOSPE U ČEMPRESATI
    Jedini ljetnikovac koji se ne nalazi uz obale Rijeke, već je izgrađen na kopnenom dijelu Komolca, u Čempresati, barokno je zdanje obitelji Facenda i Bizzarro. Gradnja mu se određuje u drugu polovicu 17. i početak 18. stoljeća, a obrada njegovih snažnih klesanaca pripada baroknom, rustičnom stilu.
    Njegova je specifičnost u naglašenoj gospodarskoj funkciji, zbog prostranog stranja i podruma i zanimljive izvedbe na postolju nabijene zemlje. Zahvaljujući tim graditeljskim oznakama ljetnikovac dominira prostorom. Pročeljem je okrenut sunčanoj istočnoj strani, a okolina mu je nekad morala plijeniti pažnju zbog neobične scenografije vrtnog prostora.
    Naime, ova se kuća s istočne i zapadne strane ogradila uobičajenim zidištem, ali je južno i sjeverno označena slobodnim vrtnim prostorom koji je drvoredom čempresa i hrastova zamijenio ogradne zidove, tako uobičajene u ladanjskim sklopovima ranijeg razdoblja.
    Prvotni su vlasnici pripadali rodu Facenda, a obiteljskim se vezama njihovo cjelokupno imanje 1818. godine prenosi na sina peljeških moreplovaca, Iva Bizzarru. Taj je poznati humanista, pjesnik i bibliograf u 36. godini života, po dolasku iz Venecije, oženio Nikoletu, kćer Ivana Luke Zuzerića i Jelene Facenda i baštinio ogromno imanje njihove jedinice  s kućama u Pustijerni, u Čibači, Komolcu i Brsečinama.
    Po običaju tog vremena uz obiteljsku je kuću građena i kapelica. Ova u Čempresati poznata je titularom Male Gospe, a po izvedbi je očigledno da je nastala istovremeno s velikom obiteljskom kućom.
    Putopisci i namjernici u komolački kraj zapamtit će, još iz prošlih stoljeća, ovaj neobični sklop gospodske kuće koja je na istočno-južnoj strani imanja izgradila malu obiteljsku crkvicu. Tako će Josip Bersa u "Dubrovačkim slikama i prilikama" napisati da se "podalje, prema Šumetu, smjestio dvorac obitelji Bizzarro, sa mrtvačkom kapelom usred šume turobnih čempresa." Bersa je možda Čempresatu doživljavao kao turobno mjesto, potaknut činjenicom da je u kapelici grob dviju obitelji, ali je njegova opaska o "mrtvačkoj kapelici" vjerojatno bila potaknuta još svježim dojmovima o preranoj smrti mladog Baldovina, koji se nakon visokih škola, upravo uputio nastaviti humanističku tradiciju dubrovačkog plemstva.
    Mladi je Bizzarro upravo počeo sređivati očevu knjižnicu, baštineći od njega radoznalost, profinjen ukus i sklonost humanističkim znanostima. U dvadeset petoj se godini života oženio za Jelenu kćer Miha Benića s Lopuda i medeni mjesec provodio na župskom imanju u Čibaći. Zabilježeno je da se 15 dana po svadbi naprečac razboli od tifusa i tu umre, a kako se tragedija dogodila u ljetnim mjesecima, bilo je nemoguće njegovo tijelo prenijeti i pokopati u veću obiteljsku kapelu s grobljem u Brsečinama.
    Tom je prigodom otvoren grob u komolačkoj crkvici gdje je već počivala njegova prababa Nike Facenda. Bilo je to 10. rujna 1848., jedanaest godina poslije kobnog udesa oca mu Ivana Bizzarre koji je 30. travnja 1833. pao s konja i on ga je usplahiren vukao od Zatona do Brsečina.
    Mala je komolačka kapelica uz sjeverni zid tako nadogradila visoki i kameni grob, vapnom zaliven i iznad njega dobila finu mramornu ploču na kojoj je dugi nekrologij o Baldovinovoj nesretnoj sudbini i o žalosti njegove majke koja je u kratkom razdoblju izgubila muža i sina.
    Izvorni tekst glasi:"QUIETI. ET. MEMORIAE./ BALDOVINAE.NOB.
BIZZARRO./ DOM RAGUSA/ QUI PATRIAM HISTORIAM. ERECTE. DOCTUS / OMNI Q.U.E. HUMANITATE EXCULTUS/ AN. AGENS XXV. TANTUM/ X. KAL. SEPTEM. A. M. DCCC X L V III / DIEM-SUUM. OBIIT____________ HEIC EUM/ PROPE. PROVIAM. NICOLAAII. FACENDA / MATER/ DULCISSIMO. FILIO CONTRA VOTUM. SUPERSTES/ IN.PACE. COMPOSUIT (Pokoju i spomenu Balda iz plemenitog roda Bizzarro, rodom iz Dubrovnika koji kao poznavalac zavičajne povijesti i izobražen u svim humanističkim naukama preminu u dvadeset i petoj godini života 23. rujna 1848. godine. Ovdje ga kod prababe Nike Fačende u miru pokopa majka koja protiv volje nadživje premilog sina." (Prijevod Tamara Gović)
    A mala je kapelica građena kamenom (kasnije je ožbukana), debelih je zidova, bez apside, kvadratičnog oblika, vrata okrenutih prema fasadi kuće. Portal joj je izveden dosta nevješto renesansno oblikovanim obrubom. Jednobrodna je, s uskim kvadratičnim prozorom prema jugozapadnoj strani i kamenim retablom prema istoku.
    Njezin je ukupni namještaj dosta skroman, dimenzije omalene. Izvedena je krovom na dvije vode i jednolučnim zvonikom na preslicu. Začeljem se naslanja na zidište iza kojega se prostire prostrana terasa bez ikakvog opločenja. Taj je ograđeni prostor nekada nosio zidove i kamenim se stepeništem (potpuno dokinutim) spuštao prema južnoj strani, do drvoreda čempresa što je tvorio prirodnu šetnicu. Po svim je oznakama (povišenom mjestu te obrubnom zidištu) ovaj prostor morao funkcionirati s vrtnim elementima kao zaklonjeno odmorište usred čempresa. Na Taraci (tako ju je narod u ovom kraju prozvao) možda je prvotno bio i paviljon ili kamene klupe uz vrtni stol.
    Smještaj Male Gospe sretno je izveden tako da se ulaz u ljetnikovac preko slobodnog livadnog prostora aksijalno podudara s otvorenim vidicima visokih prozora i istočne fasade. Još je nešto u kapelici izvedeno spretnim iznalaženjem kompozicije: to je otvor prozorčića s kojega se svjetlost probija nasuprotno, prema grobnom humku i asocira prozračnost koja bi inače bila nedostatna jer se umjesto uobičajene rozete iznad ulaza nalazi tek uski kvadratični prozor.
    Mala je crkvica, još od prodaje imanja i kuće kmetovima iz roda Kljunaka i Buconića, opet nastavila svoj sakralni, potrebiti život. Ona je baš, kao i Bizzarrova zemlja u njihovom vlasništvu, dobro uščuvana, a veliko je zdanje ljetnikovca od Domovinskog rata pretvorena u ruševinu, žrtvu, već zaboravljenu u devastirajućoj razdiobi njemu pripadajućeg prostora, u nekadašnjem vrtu s čempresima i odavno posječenim hrastovima.
    Možda baš zbog toga čovjeka gane velika misna knjiga Bizzarrove crkvice, koja je, zaslugom nekadašnjih kmetova još uvijek sačuvana, pomno pažena i živa u vremenima sve otuđenijih vrijednosti.
    U čvrstim tamnocrvenim koricama vidljiv je dodir nestalih ruku, a na prvoj stranici krupnim je slovima ispisano: "MISSALE/ ROMANUM/ EX DECRETO/ SACROSANCTI/ CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM/ S.P.V. PONTIFICIS MAXIMI/ MAXIMI/ JUSSU EDITUM/ CLEMENTIS VIII. URBANI VIII./ AUCTORITATE RECOGNITUM/ IM QUO/ MISSALE NOVISSIMAE SANCTORUM/ ACCURATE SUNT DISPOSITAE."
    Stari misal iz 1745., pa procesijalni križ, slika Male Gospe s Djetetom, oltar obložen drvom, pižuli uokolo terasice pred crkvom, čempresi, puč u blizini, ostaci nekadašnjeg drvoreda, polje ispred kuće i Taraca iz koje put obilazi Glavicu i grana se prema baštinama još nosi oznake davne Bizzarrove zemlje u prastaroj parcelaciji i slivu potoka koji niz Komolačko polje idu u jednom jedinom smjeru: južno u Patagus magnus (Potok veliki) što vodu iz dolaca Kabožine odvodi Rijeci.
Tereza Buconić Gović

- Navještenja B.D.M. na izvoru Omble.

*****

Župa Velike Gospe – Rožat

adresa: Župa Rožat, Na Rivi 1, 20236 Mokošica

telefon: 020 / 453-249

župnik: fra Josip Sopta

župni vikar: fra Drago Ljevar

Pročitaj više...